director     ✦    art directorDUNGEN – zine
Digital illustration, text & design 
Skriven av mig på kursen
Place identity, Beckmans designhögskola. Dungen handlar om en plats jag bara kan återbesöka i minnet. En samling av flyktiga minnesbilder, digitalt fingermålade i photoshop.

Ett minnesdokument för en plats jag idag upplever som en sorts grav. 


En naturskön dunge har tagits bort. Fotbollsplaner har byggts på den av maskiner barskrapta marken.

Vart är stora tallen, kojan och bäcken?

En gång barnens dunge. Min dunge. Inbäddad mellan de fasta punkterna, sjön, skolan, hemmet.
Polykultur blev monokultur.

Några valde plastgräs framför en myllrande flora och fauna. Dungen som tillhörde alla programmerades om för få.

Samma plats, nya spelregler.